Coulter Counter 

printsiibil töötavad loendurid on ühed kõige täpsemad loendamises ning mõõtmete määramises. Masinad võimaldavad ühes proovis leida osakeste arvu, mahu ning pindala. Osakeste loendamine 0,4 µm kuni 1600 µm. Osakeste värv, kuju, kompositsioon ning refraktsiooniindeks ei mõjuta tulemust.
Multiziser loendurid võimaldavad digitaalseid impulsi analüüse, osakeste võimalikud mõõtmed on suurenenud ning ühilduda kõige tavalisemate tööstuslike solventidega. Rohkem informatsiooni tootja kodulehel.

Multiziser™ seeria
Z™ Seeria


Zeta potentsiaali määravad osakeste loendurid

Mõõdavad osakeste suurusi 0,6 nm – 0,7 µm. Zeta potentsiaali on võimalik mõõta osakestelt suurusega 0,6 nm – 30 µm. Võimalik on analüüsida erinevaid nanoosakeste tüüpe ning omadusi. Näiteks mitselli, liposoomide ning paljude teiste materjalide zeta potentsiaali ning mõõtmeid. Võimalus mõõta suurust ning zeta potentsiaali ühel instrumendil vähendab kulusid ning tõstab labori efektiivsust. Saadaval on ka lai valik zeta potentsiaali lahuseid.

DelsaMax seeria seadmed


 Laserdifraktsioonil põhinevad osakeste loendurid

mõõdavad osakeste suurust klassikalise Mie valguse hajutamise teooria põhjal ning kasutavad Beckman Coulteri eksklusiivset PIDS tehnoloogiat. Tulemused on kõrge resolutsiooniga, korratavad ning ületamatu täpsusega. Ühe mõõtmisega määratakse osakese maht, arv ning pindala. Mõõta on võimalik osakesi 17 nm – 2000 µm. Võimalik kasutada vedelike, mitte vedelike ning kuivade proovidega.

LS™ seeria seadmed


Õhuosakeste loendurid


Vedeliku osakeste loendurid


Rakuloendurid