Multiziser™ 3 Coulter Counter®multiziser

Tegemist on väga mitmekülgse ning täpse osakeste loenduriga. Masin töötab Coulteri printsiibil. Ühe mõõtmisega on võimalik määrata ruumala, mass ning pindala. Määrab parameetreid osakestelt suurusega 0,4 µm kuni 1200 µm.
Coulteri printsiip on vaieldamatult juhtiv tehnoloogia resolutsiooni ning täpsuse poolest. Antud printsiipi on edasi arendatud Multiziser 3’s, kus kasutatakse lisaks Digital Pulse Processor (DPP). Ükski teine tehnoloogia ei võimalda nii paljude erinevate kanalite analüüsi, ultra kõrget resolutsiooni ning täpsust. See kõik muudab Multiziseri asendamatuks igas tööstuslikus ning bioteaduste uurimusprojektis, mis sisaldab osakeste loendamist ning mõõtmist. Samuti sobib masin väga hästi kvaliteedikontrolliks, Multiziser 3 on lihtne kasutada, kuigi tegemist on tehniliselt väga tasemel masinaga mis võimaldab lahedada enamik osakestega seotud probleemidest.

 


Multiziser™ 4e Coulter Counter®44

Coulteri printsiibil töötav väga täpne ning mitmekülgne masin. Määrab arvu, ruumala ning pindala osakestel suurusega 0,2 µm kuni 1600 µm. Osakese kuju, värv, kompositsioon või refraktsiooni indeks ei mõjuta saadud tulemust. Masinas 4e kasutatakse Digital Pulse Processor (DPP). Antud tehnoloogia võimaldab ultra kõrget resolutsiooni, analüüsida hulgaliselt kanaleid ning samuti täpsust, mis jääb teistele tehnoloogiatele kättesaamatuks. See muudab masina asendamatuks kvaliteedi kontrollis või mõnes muus uurimusprojektis, kus on tarvis osakeste suurusi ning hulka mõõta.

 

 << Tagasi