Teade hinnatõusust

Seoses transportteenuste kallinemisega ning tingituna toodete üldisest hinnatõusust tõusevad alates 1.01.2018 kõikide müüdavate kuluvahendite, kemikaalide ja tarvikute hinnad kuni 5%.

ISO muudatused, mis mõjutavad puhasruumi kasutajat

2015. a detsembris andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja puhas- ruumi õhuosakeste standardite ISO 14644-1 ja -2 uued versioonid. Standardile ISO 14644 viidatakse ELi heade tootmistavade (GMP), USA kehtivate heade tootmistavade (cGMP) ja Aasia ravimitootmise järelevalveasutuste koostööorganisatsiooni (PIC/S) dokumentides. ISO 14644 muudatused mõjutavad otseselt ISO/GMP puhasruumide kasutajaid ja MET ONE õhuosakeste loendureid, mida kasutatakse ISO/GMP puhasruumi […]

Tellimused!

Kallid kliendid! Kaup saabub järgmisel päeval, kui tellimus esitatakse enne kella 12.00. Hilisemate tellimuste puhul ei ole meil võimalik tagada kauba saabumist järgmisel päeval.

WYATT Technology

Hea meel on teatada, et meiega on liitunud Wyatt Technology! Just selle ettevõtte teadlaste poolt leiutati üle 40. aasta tagasi esimene laserdifraktsiooniseade. Ettevõte pakub lahendusi dünaamilise valguse difraktsiooni, refraktomeetria, viskosimeetria ning fraktsioneerimise vallas. Seadmete abil on võimalik loendada makromolekule ning nanoosakesi. Rohkem informatsiooni.          

Optima seeria ultratsentrifuugid

Beckman Coulteri tsentrifuugide kvaliteet, funktsionaalsus, töökindlus ja tipptasemel hooldus on taganud neile liidripositsiooni kõigi 80 aasta vältel, mil nad on turul olnud. Vaata, millised ultratsentrifuugid hoiavad liidripositsiooni täna!