Teade hinnatõusust

Seoses transportteenuste kallinemisega ning tingituna toodete üldisest hinnatõusust tõusevad alates 1.01.2018 kõikide müüdavate kuluvahendite, kemikaalide ja tarvikute hinnad kuni 5%.

ISO muudatused, mis mõjutavad puhasruumi kasutajat

2015. a detsembris andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja puhas- ruumi õhuosakeste standardite ISO 14644-1 ja -2 uued versioonid. Standardile ISO 14644 viidatakse ELi heade tootmistavade (GMP), USA kehtivate heade tootmistavade (cGMP) ja Aasia ravimitootmise järelevalveasutuste koostööorganisatsiooni (PIC/S) dokumentides. ISO 14644 muudatused mõjutavad otseselt ISO/GMP puhasruumide kasutajaid ja MET ONE õhuosakeste loendureid, mida kasutatakse ISO/GMP puhasruumi […]