Teaduslabori tarvikud
Pudelid, rootorite adapterid, tarvikud, tuubid, katsutid, ühekordsed tarvikud, klaastarvikud, viaalid (AptacaBeckmanCoulter, CopanDeltalab, Labbox).

Üldlabori tarvikud
Testtuubid, külviaasad, Petri tassid, transportsöötmed, pipetiotsikud, külviaasad, konteinerid, ohutuskonteinerid, alusklaasid, katteklaasid, staiivid, klaastarvikud, autoklaavi kotid, Stomacheri kotid, tsütoloogilised abivahendid (Aptaca, CSM Graf, Copan, Deltalab)

Reagendid
Solvendid, happed, alused, standardid, söötmed, värvid (BeckmanCoulterScharlau, Spinreact)

Haigla tarvikud, instrumendid
Ühekordsed abivahendid – sekreedi, uriini ja faecese kogumisnõud, proovivõtuvahendid tsütoloogilisteks ja günekoloogilisteks uuringuteks (Aptaca, CSM Graf, Chemil, Fazzini)